Acvarii

„Acvarii” este primul ciclu din creația lui Octavian Cosman, cel care îi aduce notorietatea în rândul publicului, al colegilor și al criticilor, dar și „atenția” din partea organelor de partid și securitate.

Elaborat în climatul de așa-zisă deschidere de la sfârșitul anilor 1960 începutul anilor 1970, ciclul „Acvarii” constituie o soluție individuală – în același timp etică și plastică – în contrast cu formulele colectivist-butaforice și impuse dinafară ale realismului socialist. Un univers plastic elaborat și caracteristic, ce sugerează posibilitatea de evadare într-un alt spațiu –un spațiu în care omul poate evolua după reguli proprii, despărțit printr-o peliculă sau un perete de sticlă de contextul lumii înconjurătoare – evadare paradoxală, de altfel, fiindcă ea se produce înăuntru, într-un spațiu inclus, spațiul închis al acvariului.